Ett fel har uppstått

Objektet med Guid: 4AL30M1L4GSM6MQL av typen har orsakat följande fel:
Objekttyp saknas. Parameter name: TYP